Konkurs ekologiczny dla działkowców z terenu Białegostoku

Do końca sierpnia potrwa konkurs „Z segregacji RODzą się korzyści”, adresowany do użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Białegostoku.

Ilustracja do artykułu zdjeciedzialki.jpg

W konkursie mogą brać udział Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu Gminy Białystok, które wcześniej złożyły deklarację na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i w terminie do 6 maja 2019 dokonały zgłoszenia do konkursu,     
       
Przedstawiciele Zarządu i użytkownicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego zgłoszonego do konkursu  zobowiązani są:
a) do stosowania selektywnej zbiórki odpadów (segregacja odpadów zgodna ze złożoną przez Rodzinny Ogród Działkowy deklaracją)
b) informowania swoich użytkowników o zasadach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów,
c) prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie ilości produkowanych odpadów (np.: zakładanie i prowadzenie indywidualnych kompostowników)
d) prowadzenia własnych działań edukacyjnych mających na celu poprawę wiedzy świadomości ekologicznej wśród użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie:
-  dokumentacji zdjęciowej miejsc gromadzenia odpadów usytuowanych w Rodzinny Ogrodach Działkowych, prowadzonej przez przedstawicieli Organizatora                  - prowadzonych przez Rodzinny Ogród Działkowy wśród swoich użytkowników działań mających na celu poprawę środowiska naturalnego(własne kompostowniki, używanie materiałów przyjaznych środowisku, itp.),  
- ekspozycji i dostępności materiałów dostarczonych przez Organizatora,
- prowadzenia własnych akcji edukacyjnych zgłoszonych do Organizatora.

Rodzinne Ogrody Działkowe, które zajmą I, II i III miejsce otrzymają nawóz organiczny „Kompośniaczek” (od 2 do 10 ton w zależności od miejsca).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 września 2019 w siedzibie Polskiego Związku Działkowców przy ul. Ciołkowskiego 2/5.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się w Regulaminie do pobrania poniżej.

Powrót na początek strony