Deklaracje na odbiór odpadów

Sprawami związanymi z deklaracjami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Biuro Gospodarowania Odpadami w Białymstoku. Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, obsługujący mieszkańców Białegostoku, znajduje się w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2.

Sprawami związanymi z deklaracjami i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi zajmuje się Biuro Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego – Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, który znajduje się w budynku przy ul. Bitwy Białostockiej 2/2 w Białymstoku.

Godziny pracy Biuro  pokrywają się z godzinami obowiązującymi w Urzędzie Miejskim: w poniedziałki: 8.00 – 17.00, od wtorku do piątku: 7.30 – 15.30.

Informacje telefonicznie udzielane są pod nr infolinii Biura Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Białymstoku nr 85 741 79 83.

 

----------

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych znajdują się w linku poniżej:

https://www.bip.bialystok.pl/urzad_miejski/poradnik_interesanta/jak_zalatwic_sprawe_wyszukiwarka_uslug/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-nieruchomosci-zamieszkale-.html

 

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych znajdują się w linku poniżej:

https://www.bip.bialystok.pl/urzad_miejski/poradnik_interesanta/jak_zalatwic_sprawe_wyszukiwarka_uslug/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-nieruchomosci-niezamieszkale.html

 

Deklaracje dla właścicieli nieruchomości mieszanych (tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych) znajdują się w linku poniżej:

https://www.bip.bialystok.pl/urzad_miejski/poradnik_interesanta/jak_zalatwic_sprawe_wyszukiwarka_uslug/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-nieruchomosci-o-charakterze-mieszanym-.html

Powrót na początek strony