Programy i konkursy ekologiczne

PROGRAM EDUKACYJNY "Z SERCEM DO NAKRĘTEK"

W 30 białostockich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych od 1 lutego 2022 r. zostały rozstawione pojemniki w kształcie serca do gromadzenia nakrętek. Tegoroczna akcja, która potrwa do końca grudnia 2022 roku, była poprzedzona Programem Pilotażowym zrealizowanym w 2021 r. w ramach którego zebrano ponad 4 tony nakrętek (4 160 kg). W projekcie wzięły udział cztery białostockie placówki oświatowe: I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 12 i Szkoła Podstawowa Nr 50.


W ramach Programu „Z sercem do nakrętek” przed białostockimi szkołami znajdują się 34  pojemniki do gromadzenia nakrętek. Dzięki staraniom Urzędu Miejskiego w Białymstoku udało się zrealizować ten wyjątkowy projekt. Według naszej wiedzy, do tej pory żadna gmina    w Polsce nie zdecydowała się na zakup tak dużej liczby pojemników do gromadzenia nakrętek.

Program Edukacyjny „Z sercem do nakrętek” jest skierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta Białegostoku, ale dostępny jest dla wszystkich białostoczan, którzy chcą wesprzeć prowadzone przez szkoły akcje charytatywne. Celem projektu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. Akcja propaguje też zachowania prospołeczne i uwrażliwia na drugiego człowieka, ponieważ dzięki zebranym nakrętkom można osobom potrzebującym sfinansować leczenie lub zakupić artykuły medyczne.

Szczegółowe informacje >>

AKCJA ZBIÓRKI BATERII "BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA" W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”, której celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z białostockich placówek oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii.

Na zgłoszenia czekamy placówek czekamy do dnia 8 października. Akcja trwa do 27.05.2022 r. Podsumowanie akcji planowane jest na I połowę czerwca 2022. Poniżej publikujemy regulamin i formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych placówek oświatowych.

Szczegółowe informacje >>

AKCJA ZBIÓRKI BATERII "BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA" W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”, której celem jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z białostockich placówek oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii. Akcja trwa do 31.05.2021 zaś jej rozstrzygnięcie planowane jest na czerwiec 2021 r.

Organizatorem akcji zbiórki baterii jest  Miasto Białystok – Prezydent Miasta Białegostoku.

W akcji mogą uczestniczyć placówki oświatowe z terenu Białegostoku. Udział należy zgłosić w terminie od 16 do 30 listopada 2020 r.

Rywalizacja będzie odbywać się w dwóch kategoriach:
- Ekoszkoła
- Ekoprzedszkole.

Pytania w sprawie akcji edukacyjnej proszę kierować na adres e-mail Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego: odpady@um.bialystok.pl

AKCJA ZBIÓRKI BATERII: BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA 2020 (ZAKOŃCZONA)

Od 1 do 14 października 2019 r. czekamy na zgłoszenia do akcji ekologicznej "Bez stresu dla środowiska", której rozstrzygnięcie nastąpi w maju 2020 r.

Honorowy Patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski.

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu niebezpiecznego  (zagrażającego ludziom i środowisku)  oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży białostockich  jednostek oświatowych, dotycząca nowych zasad segregacji odpadów w mieście.

W akcji mogą uczestniczyć placówki oświatowe z terenu Białegostoku. Udział należy zgłosić w terminie od 1 do 14 października 2019 r.

Rywalizacja będzie odbywać się w dwóch kategoriach:
- Ekoszkoła
- Ekoprzedszkole.

Pytania w sprawie akcji proszę kierować na adres e-mail Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego: opady@um.bialystok.pl

PLASTYCZNY KONKURS EKOLOGICZNY "DRUGIE ŻYCIE" (ZAKOŃCZONY)

Do końca września 2019 r. czekamy na zgłoszenia młodych mieszkańców Białegostoku do plastycznego konkursu ekologicznego „Drugie życie”, którego tematem jest wykonanie prac przestrzennych z surowców wtórnych. Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

W Konkursie uczestniczyć mogą szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu miasta Białystok, które w okresie od 2 do 30 września 2019 r. mogą zgłosić do udziału w konkursie swoich uczniów.

Praca konkursowa powinna mieć charakter formy przestrzennej nieprzekraczającej  wymiarów 80cm x 80cm x 80cm  ale nie mniejszej niż 10cm x 10cm x 10cm (długość x szerokość x wysokość).

Prace dostarczane na Konkurs muszą być wykonane z użyciem odpadów nadających się do recyklingu, przy czym do wykonania pracy konkursowej należy użyć odpadów nadających się do recyklingu tylko z jednej wymienionej niżej frakcji odpadów:
• metale i tworzywa sztuczne
• papier
• szkło
• odpady zielone

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 8 listopada 2019 r.

KONKURS DLA DZIAŁKOWCÓW "Z SEGREGACJI RODZĄ SIĘ KORZYŚCI" (ZAKOŃCZONY)

W konkursie mogą brać udział Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu Gminy Białystok, które wcześniej złożyły deklarację na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych i w terminie do 6 maja 2019 dokonały zgłoszenia do konkursu.

   
       

Przedstawiciele Zarządu i użytkownicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego zgłoszonego do konkursu  zobowiązani są:
a) do stosowania selektywnej zbiórki odpadów (segregacja odpadów zgodna ze złożoną przez Rodzinny Ogród Działkowy deklaracją)
b) informowania swoich użytkowników o zasadach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów,
c) prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie ilości produkowanych odpadów (np.: zakładanie i prowadzenie indywidualnych kompostowników)
d) prowadzenia własnych działań edukacyjnych mających na celu poprawę wiedzy świadomości ekologicznej wśród użytkowników Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie:
-  dokumentacji zdjęciowej miejsc gromadzenia odpadów usytuowanych w Rodzinny Ogrodach Działkowych, prowadzonej przez przedstawicieli Organizatora                  - prowadzonych przez Rodzinny Ogród Działkowy wśród swoich użytkowników działań mających na celu poprawę środowiska naturalnego(własne kompostowniki, używanie materiałów przyjaznych środowisku, itp.),  
- ekspozycji i dostępności materiałów dostarczonych przez Organizatora,
- prowadzenia własnych akcji edukacyjnych zgłoszonych do Organizatora.

Rodzinne Ogrody Działkowe, które zajmą I, II i III miejsce otrzymają nawóz organiczny „Kompośniaczek” (od 2 do 10 ton w zależności od miejsca).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 września 2019 w siedzibie Polskiego Związku Działkowców przy ul. Ciołkowskiego 2/5.

KONKURS "SEGREGUJESZ - ZYSKUJESZ" 2019 (ZAKOŃCZONY)

Konkurs „Segregujesz - zyskujesz” skierowany jest do  mieszkańców Białegostoku mieszkających w zabudowie wielorodzinnej. Tytuł Ekoosiedla uzyskają trzy spółdzielnie lub wspólnoty, które zbiorą największą ilość surowców wtórnych. Konkurs potrwa od 6 maja do 1 lipca 2019 r.

 

Rywalizacja będzie odbywać się pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi  (zabudowa wielorodzinna z minimum 100 mieszkaniami reprezentowana przez swoich Administratorów lub Zarządców) z terenu miasta Białystok.

Polega na zebraniu przez mieszkańców spółdzielni lub wspólnot jak największej ilości kartoników po mleku, sokach, płynach i plastikowych butelek PET (łączna ilość w/w odpadów liczona w kg w przeliczeniu na ilość mieszkań w spółdzielni lub wspólnocie). Podczas konkursu spółdzielnie i wspólnoty zostaną wyposażone w pojemniki siatkowe do zbierania surowców.

Tytuł EKOOSIEDLA otrzymają trzy spółdzielnie lub/i wspólnoty, które zbiorą największą ilość w/w surowców wtórnych (miejsca 1-3). O zwycięstwie decydować będzie waga w kg zebranych surowców wtórych w przeliczeniu na liczbę mieszkań danej spółdzielni lub/i wspólnoty.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń ustalony został harmonogram zbiórki surowców wtórnych w okresie od 6 maja do 10 czerwca 2019 r.:

1. Wspólnota Mieszkaniowa przy al. Jana Pawła II 59 - zbiórka surowców odbędzie się w dniach 06-13.05.2019r.,

2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 42 Pułku Piechoty: 72, 72B,72A, 72C, 72D-E-J, 72F, 72G, 72H - zbiórka surowców odbędzie się w dniach 13-20.05.2019r.,

3. Osiedle Sienkiewicza - zbiórka surowców odbędzie się w dniach 20-27.05.2019 r., (Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa)

4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tysiąclecia 10A – zbiórka surowców odbędzie się w dniach 27.05 - 03.06.2019r 

5. Osiedle Białostoczek - zbiórka surowców odbędzie się w dniach 03-10.06.2019r., (Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa).

AKCJA ZBIÓRKI BATERII "BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA" 2019 (ZAKOŃCZONA)

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu niebezpiecznego  (zagrażającego ludziom i środowisku)  oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży białostockich  jednostek oświatowych, dotycząca nowych zasad segregacji odpadów w mieście. Organizatorem akcji zbiórki baterii jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok kompleksowym systemem gospodarki odapdami komunalnymi w mieście.

W akcji mogą uczestniczyć jednostki oświatowe z terenu Białegostoku. Udział należy zgłosić w terminie od 29 października do 30 listopada 2018 r.

Rywalizacja będzie odbywać się w trzech kategoriach:
- Ekoszkoła / Ekoprzedszkole
- Ekoklasa / Ekogrupa
- Ekouczeń / Ekoprzedszkolak.

Warunkiem przystąpienia do Akcji Zbiórki Baterii:
-  jest wypełnienie Formularza Uczestnictwa wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1 do regulaminu) bądź w przypadku  udziału w klasyfikacji EKOKLASY / EKOGRUPY wypełnienie  Formularza Uczestnictwa wraz z (Załącznikiem nr 2 do regulaminu)
- podpisanie Formularza uczestnictwa oraz ewentualnie Załącznika nr 2 przez Dyrektora jednostki,
- dostarczenie pocztą elektroniczną skanu  w/w dokumentów w formacie PDF do organizatora na adres mailowy baterie@lech.net.pl.

Regulamin wraz z załącznikami jest do pobrania  na stronie poniżej.

Wyniki Akcji Zbiórki Baterii zostaną opublikowane e na stronie internetowej  www.odpady.bialystok.pl  12 czerwca 2019 r. Wręczenie nagród odbędzie się  w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku 19 czerwca 2019 r.

KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (20.02.2018 - 20.04.2018) (ZAKOŃCZONY)

Zapraszamy uczniów białostockich szkół ponadgimnazjalnych do udziału w 3. edycji konkursu wiedzy ekologicznej „Nasz Białystok Jest Eko”. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: laptop, tablet i kamera sportowa.

Plakat Nasz Białystok jest EKO

Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej z Białegostoku. Każda szkoła ponadpodstawowa biorąca udział w Konkursie jest zobowiązana do przeprowadzenia eliminacji wewnętrznych na terenie szkoły i wyłonienia swoich reprezentantów, którzy będą reprezentować placówkę podczas etapu miejskiego konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 9 marca 2018 r.

 

AKCJA EDUKACYJNA "BEZ STRESU DLA ŚRODOWISKA" (21.11.2017 - 15.06.2018) (ZAKOŃCZONY)


Zapraszamy do udziału w akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”. Akcji łączącej ze sobą zbiórkę baterii z zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi w białostockich szkołach i przedszkolach. Celem naszej akcji jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z białostockich placówek oświatowych oraz zbiórka zużytych baterii.

 

Plakat Nasz Białystok jest EKO

 

W Akcji Edukacyjnej mogą uczestniczyć przedszkola oraz szkoły podstawowe z terenu Miasta Białystok. Placówki, które zgłoszą się do udziału w akcji wyposażone zostaną w pojemniki do zbiórki baterii oraz materiały informacyjne. Placówki uczestniczące w Akcji Edukacyjnej mogą również skorzystać z oferty zajęć edukacyjnych organizowanych w formie lekcji bądź pogadanek prowadzonych przez pracowników Organizatora.  

W Akcji Edukacyjnej zostaną nagrodzone placówki oświatowe: przedszkola i szkoły podstawowe, które zbiorą największą wagę baterii w przeliczeniu na liczbę uczniów danej placówki. Laureaci I, II, III miejsca zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:
- przedszkola,
- szkoły podstawowe.

Rozstrzygnięcie konkursu  zostanie dokonane na podstawie danych uzyskanych z dokumentów potwierdzających odbiór baterii ze zgłoszonych placówek. O zwycięstwie decydować będzie waga zebranych baterii w przeliczeniu na liczbę przedszkolaków/uczniów przedstawioną w Formularzu Zgłoszeniowym. Konkurs trwać będzie od 14 listopada 2017 r. do 15 czerwca 2018 r.  kiedy to podczas uroczystej gali  uczestnikom konkursu wręczymy nagrody.

Powrót na początek strony