Białostocki Klaster Energii. Energia z odpadów trafi do instytucji miejskich.

Porozumienie w sprawie powołania Białostockiego Klastra Energetycznego zostało dziś podpisane przez Prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego oraz Zarządy spółek miejskich PUHP LECH i Wodociągi Białostockie. Powołanie klastra umożliwi w przyszłości m.in. sprzedaż energii elektrycznej produkowanej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych bezpośrednio do obiektów należących do Miasta Białystok. W efekcie instytucje miejskie będą korzystać z tańszej energii elektrycznej.

Ilustracja do artykułu 20230927_124442_resize.jpg

Celem klastra jest budowa samowystarczalnego energetycznego obszaru w zakresie poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienia lokalnej gospodarki. Chodzi o optymalizację wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii. Energia ma pochodzić z ZAUOK w Białymstoku oraz instalacji fotowoltaicznych Wodociągów Białostockich i Miasta Białystok.

Uroczystość zawarcia porozumienia odbyła się 27 września 2023 r. w Białymstoku. Porozumienie podpisali:
- Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski
- Beata Wiśniewska – Prezes Zarządu Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
- Michał Stefanowicz – Prezes Zarządu PUHP LECH Sp z o.o. w Białymstoku
- Alina Pisiecka – Wiceprezes Zarządu PUHP LECH Sp. z o.o w Białymstoku
- Jarosław Poniatowicz – Wiceprezes Zarządu Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.

TRANSMISJA Z UROCZYSTOŚCI PODPISANIA POROZUMIENIA I KONFERENCJI PRASOWEJ


 

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ ENERGETYCZNA

- Mając na uwadze transformację energetyczną, rozwój obszarów w zakresie odnawialnej energii, a przede wszystkim możliwość zagwarantowania samowystarczalności w zabezpieczeniu mieszkańców Białegostoku w dostęp do taniej energii, dzisiaj powołaliśmy platformę, którym jest klaster energii – mówi Michał Stefanowicz, Prezes Zarządu PUHP LECH w Białymstoku. - Mam nadzieję, że ta sytuacja która ma miejsce, pozwoli nam na rozwijać współpracę zarówno z Wodociągami, jak i Miastem Białystok w celu optymalizacji cen, które są dzisiaj na rynku, a przede wszystkim zahamuje wzrost cen opłat dla mieszkańców, co jest najważniejszą motywacją jaka skłoniła nas, Pana Prezydenta i Panią Prezes Wodociągów do zawarcia tego porozumienia. 

Działalność klastra w szczególności będzie polegała na stworzeniu platformy współpracy organizacyjnej i technicznej wspomagającej inicjowanie i wspólne realizowanie zadań, projektów oraz rozwijanie nowych produktów i usług.

– Chcemy, aby te działania przyczyniły się do poprawy efektywności oraz wspomagały tworzenie konkurencyjnego, lokalnego rynku energii i paliw – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Spółka Lech produkuje tyle energii elektrycznej, ile potrzeba instytucjom miejskim. Ale my tej energii nie mogliśmy dotychczas kupować. Klaster Energetyczny to umożliwi.

Działalność klastra ma wspierać uczestników w dążeniu do stworzenia – na obszarze jego działania – lokalnego rynku energii poprzez koordynację działań w zakresie:
•    wspólnego planowania, wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz równoważenia zapotrzebowania na energię w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
•    uzyskania niezbędnych koncesji i zezwoleń,
•    wykorzystania technologii zielonego wodoru,
•    magazynowania energii oraz zarządzania popytem na energię elektryczną, cieplną oraz chłód,
•    eliminacji niskiej emisji z indywidualnych źródeł ciepła i lokalnych kotłowni,
•    ograniczenia niskiej emisji z transportu poprzez rozwój elektromobilności,
•    zwiększenia wykorzystania zasobów lokalnych,
•    poprawy bezpieczeństwa energetycznego,
•    zwiększenia stopnia niezależności energetycznej,
•    wspierania rozwoju OZE i magazynowania energii o zasięgu lokalnym i regionalnym przyłączonych na napięciu niższym niż 110 kV,
•    aktywizacji społeczeństwa w zakresie efektywnego i zrównoważonego wykorzystania energii,
•    poprawy efektywności użytkowania energii.

Powrót na początek strony