Tony baterii zebranych w akcji Bez stresu dla środowiska 2020

Już prawie 3 tony zużytych baterii zebrali młodzi mieszkańcy Białegostoku podczas tegorocznej akcji edukacyjnej „Bez stresu dla środowiska”. Jej zakończenie planowane jest w maju. Szkoły i przedszkola, które zbiorą najwięcej takich odpadów, zostaną nagrodzone i otrzymają tytuł Ekoszkoła i Ekoprzedszkole. Honorowy Patronat nad akcją objął Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski.

Ilustracja do artykułu bezstresu2020.jpg

Celem akcji jest zebranie jak największej ilości baterii jako odpadu niebezpiecznego  (zagrażającego ludziom i środowisku)  oraz edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży białostockich  jednostek oświatowych, dotycząca nowych zasad segregacji odpadów w mieście. Organizatorem akcji zbiórki baterii jest spółka LECH zarządzająca w imieniu Miasta Białystok kompleksowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w mieście.

W akcji uczestniczy blisko 90 placówek z terenu Białegostoku, które jesienią zgłosiły udział w zbiórce.

Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach:
- Ekoszkoła
- Ekoprzedszkole.

Tytuł EKOSZKOŁY / EKOPRZEDSZKOLA może otrzymać placówka, która zbierze największą ilość baterii w kilogramach w przeliczeniu na liczbę uczniów/przedszkolaków danej jednostki oświatowej, podaną w formularzu zgłoszeniowym.

W ostatnich tygodniach pracownicy spółki LECH prowadzą odbiór zebranych od listopada baterii z placówek oświatowych, które zgłosiły się do udziału w akcji. Przez pierwsze dwa miesiące młodzi białostoczanie zebrali już prawie 3 tony tych odpadów - ponad połowę więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. W ciągu całej akcji "Bez stresu dla środowiska 2019" zebranych zostało prawie 8 ton baterii. Po pierwszych efektach spodziewamy się, że w tym roku do końca zbiórki będzie ich więcej niż w 2019 r.

Wyniki akcji zostaną opublikowane na stronie internetowej www.odpady.bialystok.pl  29 maja 2020 r.

Na zdjęciu jeden z transportów baterii zebranych przez młodych białostoczan.

Honorowy Patronat nad akcją: Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski.

Organizator: P.U.H.P. LECH Sp. z o.o. w Białymstoku.

Więcej informacji i Regulamin akcji na stronie Rusza akcja zbiórki baterii Bez stresu dla środowiska 2020

Powrót na początek strony