Nowe zasady segregacji odpadów od 1 października

Od 1 października mieszkańcy będą wyrzucać śmieci do kolorowych kontenerów oddzielając papier, szkło, tworzywa sztuczne wraz z metalami, bioodpady i odpady zielone. Dzięki temu ma wzrosnąć poziom odzysku surowców do ponownego wykorzystania. Ale akurat w tej dziedznie Białystok ma bardzo dobre wyniki. Nasz system gospodarki odpadami jest wzorcowy w skali Polski.

Ilustracja do artykułu rewolucja.jpg

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów  wprowadza w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska. z 1 lipca 2017 r. rozszerzające zakres segregacji oraz ujednolicające jej zasady w całym kraju. Przepisy przewidują czas na zmianę systemu w gminach, do momentu zakończenia obecnie trwających umów na odbiór odpadów, a najpóźniej do 2022 roku. W Białymstoku nowe umowy z firmami odbierającymi śmieci z terenu miasta zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.

KOLOROWE POJEMNIKI I WORKI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Miejsca Gromadzenia Odpadów (MGO) zostaną wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki do odrębnego gromadzenia odpadów komunalnych z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów.

Zabudowa wielorodzinna

W zabudowie wielorodzinnej ustawione zostaną kontenery przeznaczone do gromadzenia odrębnie frakcji odpadów:
- tworzywa sztuczne i metale (kontener żółty)
- papier (kontener niebieski)
- szkło (kontener zielony)
- odpady biodegradowalne (kontener brązowy)
- odpady zielone (kontener brązowy)
- zmieszane odpady komunalne (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

 Zabudowa jednorodzinna

Posesje jednorodzinne zostaną wyposażone w pojemniki do gromadzenia:
- odpadów biodegradowalnych (pojemnik brązowy)
- zmieszanych odpadów komunalnych  (zgodnie z Regulaminem - kontener czarny).

Pozostałe frakcje odpadów będą gromadzone w workach o odpowiednich kolorach i oznakowanych zgodnie z wzorem:
- tworzywa sztuczne i metale (worek żółty)
- papier (worek niebieski)
- szkło (worek zielony)
- odpady zielone (worek brązowy)
- popiół i żużel z palenisk domowych (worek szary).

Dodatkowo pozostanie obowiązek odrębnego przekazywania odpadów:
- wielkogabarytowych (odbierane w trakcie tzw. wystawek zgodnie z harmonogramem lub dostarczone własnym transportem do PSZOK - Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów).
- elektroodpadów (do kontenerów na elektroodpady lub do PSZOK)
- odpadów remontowo-budowlanych (do PSZOK)
- przeterminowanych leków i opakowań po lekach (do pojemników w aptekach).

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA SEGREGACJI ODPADÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R. >>

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA DO POBRANIA W PLIKU PDF >>

WYKONAWCY ODBIORU OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Usługi odbioru w sześciu sektorach, na jakie podzielony jest Białystok, świadczyć będą firmy:
Sektor 1 - MPO Sp. z o.o.
Sektor 2 - KOMA Sp. z o.o.
Sektor 3 - MPO Sp. z o.o.
Sektor 4 - MPO Sp. z o.o.
Sektor 5 - PUK Hajnówka Sp. z o.o.
Sektor 6 - Usługi Komunalne "Błysk".

HARMONOGRAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ I W APLIKACJI

Na stronie www.odpady.bialystok.pl opublikowane zostały harmonogramy odbioru odpadów, które będą obowiązywać od 1 października. Mieszkańcy będą mogli też skorzystać z ogólnopolskiej aplikacji na telefon Eco Harmonogram, w której już w tym tygodniu zostaną umieszczone plany odbioru z Białegostoku.

Poniżej mapa z podziałem miasta na sektory i harmonogramami odbioru, które będą obowiązywać od 1 października 2018 r.

 

 

Powrót na początek strony