Białystok coraz lepiej segreguje odpady komunalne

Coraz więcej odpadów komunalnych z Białegostoku jest odzyskiwana i przekazywana do ponownego wykorzystania. W 2018 roku osiągnęliśmy poziom dwa razy lepszy niż wymagany prawem. Wyniósł 59,41 %.

Ilustracja do artykułu posortowane3.jpg

Spółka LECH podsumowała efekty selektywnej zbiórki w Białymstoku w 2018 r. i realizacji unijnych wymogów dotyczących odzysku surowców oraz składowania odpadów. Wyniki są bardzo dobre. W naszym mieście osiągnęlismy juz poziomy, które muszą być realizowane w 2020 r.

W przypadku recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła, osiągnięty został poziom 59,41 %. Był więc prawie dwa razy wyższy niż wymagany przez przepisy (30%). Poziomy te z każdym rokiem są coraz bardziej wyśrubowane. W 2019 r. wymagany poziomwynosi  40 %, a w 2020 - 50 %.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 r. wynosił 75,93% (wymagany poziom zgodnie z rozporządzeniem – 50%).

Znacznie ograniczyliśmy też poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Według wymagań w 2018 r. należało ten poziom zmniejszyć do 40 %, a w 2020 r. do 35 %. W Białymstoku w 2018 r. ten poziom ograniczyliśmy 8,173 %.

 

Powrót na początek strony